1989/1991 50% stilling i tegning og tekstilforming, Krohnsminde v.g.skole, Bergen
1992 (jan-des) 100 % stilling i tegning og stofftrykk, Kunstskolen i Kabelvåg
Fra august 1993 Verksmester v. KHiB, avd. for Spesialisert Kunst, seksjon Tekstil
1994–1999 Gjestelærer samme sted i ulike kurs/prosjekt