Innkjøp

1992 Mefistofilm, Oslo
1998 Fondet for Norsk Samtidskunsthåndverk, VKI, Bergen
2001 Turnéorganisasjon Hedmark (arbeid til formidling og utstilling)
2006 Fondet for Norsk Samtidskunsthåndverk, NKiM, Trondheim